ORDEN & SIKKERHED

Orden og sikkerhed ombord kort fortalt

  • Passagerer skal udvise en adfærd / opførsel, så de ikke er til gene for andre passagerer eller Bådfartens mandskab.
  • Passagerer skal rette sig efter mandskabets anvisninger / henstillinger.
  • Passagerer skal tage vare på sig selv samt medfølgende børn og dyr.
  • Personer, der er berusede eller på anden måde udviser en adfærd / opførsel, der kan være til gene for andre, kan Bådfartens mandskab nægte transport med Båden.