PRIVATLIVSPOLITIK

Allmänt
Personupplysningar är all slags information som i en eller annan utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker t.ex. genom allmän sökning av innehåll, om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, använder andra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Typiskt är att vi samlar in och behandlar följande slags information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, platta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk lokalisering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv lämnar explicit samtycke till detta och du själv knappar in informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det kommer typiskt att ske i samband med inloggning eller vid köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information av missöde eller olovligen blir raderad, offentliggjord, förlorad, förvanskad eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet kommer att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna utföra de tjänster som du har efterfrågat, såsom att översända ett nyhetsbrev. Därtill använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar den, när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens karaktär och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Utlämning av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk lokalisering, kön och åldersgrupp osv. lämnas ut till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet om ”cookies” ovan.  Informationen används till målstyrning av annonsering.

Därutöver utnyttjar vi en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information för vår räkning och får inte använda den till egna syften.

Utlämning av personuppgifter som namn och e-post osv. kommer bara att ske ifall du lämnar samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål
Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst protestera mot att information används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Ifall den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Hänvändelse om detta kan göras till: mail@danskemedier.  Önskar du klaga över vår behandling av din personinformation har du även möjlighet att ta kontakt med Datatilsynet (den danska tillsynsmyndigheten för dataskydd).

Utgivare
Denna webbplats ägs och underhålles av:

Hørby Færgekro Aps
Strandvejen 1
Hørby
4300 Holbæk
Telefon +45 59 46 01 31
E-post: info@hfkro.dk
CVR 42355860

Tredjeparter

Tredjeparter med tillgång till cookies och information om användning av denna sajt:

Hemsidans ägare och kontaktinformation: 
Denna hemsida drivs och ägs av:

Hørby Færgekro Aps
Strandvejen 1
Hørby
4300 Holbæk
Telefon +45 59 46 01 31
E-post: info@hfkro.dk
CVR 42355860

Har du frågor?
Har du kommentarer eller frågor som rör vår information och/eller behandling av personlig information är du välkommen att ta kontakt med oss.

Sidan är uppdaterad 2021-07-09