Fartplan, gods og ansvar

Fartplan, gods og ansvar

  1. Fartplan og overfartstid kan ændres af Bådfarten uden varsel i tilfælde af f.eks. udefra kommende forhold. Bådfarten kan ikke drages til ansvar eller gøres ansvarlige for erstatninger i forbindelse med forsinkelser i forhold til fartplanen.
  2. Visse typer farligt gods herunder rejsegods medtages ikke.
  3. Uledsaget gods (pakker), der ikke afleveres til styrmanden, når Båden er i havn, men afleveres på kajen, er Bådfarten ikke ansvarlig for. Det samme gælder uledsaget gods, der ikke afhentes af modtageren, når Båden er i havn.
  4. Bådfarten er ikke ansvarlig for skade på personer, køretøjer, håndbagage og rejsegods m.v. eller andet tab i tiden før ombord stigning samt efter ilandstigning, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra Bådens side.
  5. Bådfarten er ikke ansvarlig for levende dyr, heller ikke levende dyr som medbringes af passagerer, selvom skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra Bådfartens side.
  6. Bådfarten er ikke ansvarlig for de skader, Cykler/barnevogne forvolder hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lignende. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af cykler/barnevogne og disses forsikringsselskaber.